Livion. En nøkkelautomat som alltid er åpen.

Det er enkelt å hente og returnere nøkler
Med Livions fjernstyrte nøkkelautomat kan du hente og returnere nøkler når som helst i den tidsperioden som passer deg. Den er også enkel å bruke og administrere.

Nøkkel på bare noen få minutter
Med sikker identifikasjon og kode til mobiltelefonen kan entreprenører, håndverkere eller beboere få tilgang til nøkkel umiddelbart.

Nøkkelautomaten fikk sin start da aktører som leier ut store mengder boliger og hytter, følte at overlevering og mottak av nøkler krevde mye tid og ressurser. Livion utviklet derfor en intelligent og ekstern nøkkelautomatiseringsløsning.

– Nøkler alltid tilgjengelig i eiendommen.
– Kan oppbevare opptil 30 tomme nøkler
– Sikker identifikasjon og fotografering
– Kode til skapet via SMS
– Programmeringsoppdrag sendes eksternt
– Oppdatering i hotspot/leser
– Ingen låsehjelp eller bytte av lås er nødvendig i tilfelle tapte nøkler
– Midlertidig tilgang for entreprenører eller håndverkere
– Brukte nøkler flyttes og gjenbrukes
– Alt håndteres eksternt og på kort tid
– Nøkkelskap inngår ofte i en leveranse av Digital Låssmed®