Hent inn Samuelsson & Partner så kan de hjelpe oss å snu dette huset på hodet igjen!», utbryter Patrik Ekholm, nestleder i BRL Blå Staden i Gøteborg. Patrik er nøkkelansvarlig i borettslaget og forteller om hvorfor de valgte å inngå partnerskap med en Digital Låsesmed for å unngå at nøkler kommer på avveie.

Det Patrik Ekholm mener er at leietakere og styret ikke visste hvem som hadde hvilke nøkler, til hvilke dører. Brl Blå Staden måtte hente inn en digital låsekspert som Samuelsson & Partner for å få kontroll på situasjonen.

La oss telle nøkler. Med sine 881 leiligheter (og fem nye på gang!) er Brl Blåstaden i Gøteborg en av Sveriges største borettslagforeninger. Legg til fellesarealer som vaskerom, barnevognrom, sykkelrom, trimrom og vevstue og alle trappeoppganger og søppelrom. Det blir ganske mange nøkler å holde styr på.

I 2016 gikk Blå Staden over fra et mekanisk til et digitalt låsesystem, og med den endringen kom helt nye muligheter til å kontrollere og få oversikt over hvem som hadde nøkler og til hvilke dører. Blå Staden valgte iLOQ som er et digitalt låsesystem hvor det ikke er behov for batteribytte. «Låsebevegelsen» genererer all energien låsesylinderen trenger. Nøkkelen fungerer både som en tagg og en nøkkel. Gjennom en digital tjeneste kan enten Patrik selv eller Samuelsson & Partner tildele hvilken, eller hvilke, dører nøkkelen skal kunne låse opp.
Gjennom systematisk arbeid og en visjon om å ha kontroll på nøkler og døradganger har Blå Staden nå, ved hjelp av Samuelsson & Partner, «snudd huset på hodet». Gjennom den skybaserte tjenesten Låsportalen kan Patrik holde styr på Blå Stadens tusenvis av nøkler, foreta en digital nøkkelinventering, legge til andre låsrelaterte saker og følge med på hvor langt Samuelsson & Partner har kommet i ulike saker.

Bare en enkel ting som å kunne sperre en nøkkel direkte i Låseportalen øker tryggheten og sikkerheten enormt for beboerne våre. Nå for tiden bruker jeg to timer hver søndag, og da innebærer det ofte flytting og innflytting i leiligheter og en viss nøkkelhåndtering i forbindelse med dette. Jeg løser alt i Låsportalen, fastslår Patrik Ekholm, men legger til med et bredt smil:
Jeg lever for borettslaget vårt! Legger mye «tenketid» på Blå Staden. Det skal være attraktivt å bo her nå. Og det skal være enda mer attraktivt i fremtiden!

Gjennom det tette samarbeidet mellom brl Blå Staden og Samuelsson & Partner har borettslaget vært med som testforening i pilotprosjektet KEE – en enkel kontrollboks for å muliggjøre digital døråpning – utviklet av Prosero Digital Access, et datterselskap av Prosero Security Group.
KEE er nå lansert og i drift. På Blå Staden kontrollerer KEE tre inn- og utganger til garasjer for 300 parkeringsplasser. Det betyr at beboerne nå kan åpne garasjen med mobiltelefonen gjennom Låsportalen-appen. Om noen måneder skal kontrollboksen evalueres og om alt går etter planen, skal KEE også monteres ved trappeoppgangene slik at man enkelt kan åpne inngangsdøren med mobiltelefonen – på stedet eller eksternt.

KEE oppfylte funksjonen vi etterspurte uten at det kostet flere millioner. Nye rutiner er ikke alltid velkomne av alle, men med KEE, Låsportalen og et digitalt låsesystem som iLOQ, tar vi et steg for å oppnå styrets mål: å samle all data i et nettbasert system, altså ikke i noens datamaskin, men i skyen. Det gir en sikker fremtid, avslutterPatrik Ekholm.

Kuriosa om Blå Staden. Borettslaget ble bygget av Riksbyggen og BPA 1969–1972 som en del av millionprogrammet. Borettslaget Blå Staden ble dannet i 1973 og da var innskuddet for en tredjedel på ca 5000 kroner og husleien på 425 kroner i måneden.