Tjänster och Service

 

 

 

 

DIGITAL LÅSSMED® – ALLTID TILL DIN TJÄNST.

 

En Digital Låssmed® finns alltid kvar efter installationen.
Frågan är bara hur mycket eller hur lite du vill göra själv.

Nyckelhantering

Lämna över hela eller delar av nyckel-hanteringen. Digital Låssmed tar fullt ansvar för all intern och extern nyckelhantering. Borttappade nycklar spärras snabbt och nya delas ut. Ett bekvämt och tryggt sätt att slippa administration och håller låssystemet säkerhetsmässigt intakt.

Digital Låssmed® Jour

Med Digital Låssmed kan ett jouravtal tecknas. Med snabb service åtgärdas uppkomna problem eller borttappade nycklar oavsett tid på dygnet. I Digital Låssmed® Jour ingår ofta ett digital nyckelskåp monterat och klart i fastigheten för utlämning av tillfälliga eller akuta nycklar på några minuter.

Digital Låssmed® Direkt

Med serviceavtal och ärendehantering i Låsportalen minskas ledtider och låssmeden kan åka direkt för service eller annan åtgärd. Dokumentationen som finns i Låsportalen är oftast tillräcklig som underlag för låssmeden. Därmed minskas onödiga resor, kostnaderna blir lägre och miljöpåverkan mindre. 

Digital Låssmed® Spärrtjänst

Som en del i ett i vissa serviceavtal ingår även spärrtjänst, vilket innebär att förlorade nycklar spärras inom en viss tid. Genom att meddela Digital Låssmed om en förlorad nyckel slipper man egna åtgärder och kan lämna över ansvaret och jobbet med att återställa låssystemet.

Årlig service

Det är viktigt att en översyn av låssystemet görs årligen. Beroende på val av servicenivå utförs underhållet och servicen på plats av en Digital Låssmed varje år eller så skickas en servicebox för självservice innehållande produkter, instruktioner och checklista.  

Oslagbara garantier

Oavsett vilken nivå på serviceavtal man väljer ingår alltid marknadens längsta produktgaranti på fem år. Som standard ingår dessutom tre månaders projekteringsgaranti, vilket innebär kostnadsfria ändringar i tre månader efter installation.

Årlig nyckelrevision

Genom årliga revisioner kontrolleras och uppdateras hela låssystemet. En grundlig genomgång görs av behörigheter, programvara, antal befintliga eller förlorade nycklar m.m . På detta sätt garanteras att låssystemet är uppdaterat, säkert och intakt.

Extern nyckelhantering

För att slippa hantera entreprenörsnycklar och utdelning av tillfälliga nycklar eller tillträden, kan den externa hanteringen överlåtas till Digital Låssmed. All ut- och återlämning av externa nycklar hanteras och garanteras av Digital Låssmed.

Låssmeden i fastigheten

Med ett intelligent nyckelskåp, en läsare och Låsportalen flyttas låssmeden in i fastigheten. Inga onödiga resor, tidspassning, besök till låssmeden eller tidskrävande administration. Med BankID som identifiering görs utdelning och återlämning av nycklar direkt i fastigheten – på distans. Lösningen innebär att låssmeden alltid finns i fastigheten.

Ibland är det bekvämt att låta en specialist ta hand om allt.

Med flexibla serviceavtal har du möjlighet att välja hur mycket eller hur lite du vill göra själv. Vill du inte göra någonting alls så kan du tryggt överlåta hela hanteringen till Digital Låssmed.

Det är bekvämt.

Och tryggt.

Marknadens bästa serviceavtal

Lås och nycklar ska fungera. Därför har Digital Låssmed® en svårslagen nivå på service och support. Avtalen är obundna och fria att avsluta eller ändra när som helst. Inga låsta avtal här!

 

Tre nivåer på avtal:

  • Small​ – För dig som vill göra det mesta själv.

  • Medium – Årlig service och support på distans.

  • Large – Full service för dig som vill slippa hela nyckelhanteringen. Din Digitala Låssmed® tar hand om det mesta även all extern nyckelhantering.

    I alla serviceavtal ingår årlig revision, 5 års produktgaranti, 3 månaders projekteringsgaranti, utbildningar, fri support och det unika verktyget Låsportalen.