Fra mekanisk til digital. Trinnvis guide.

Digitale låser er enkle å installere, men det er arbeidet med å bygge systemet og tjenesten etter installasjon som er avgjørende for låsesystemets holdbarhet og langsiktige sikkerhetsnivå.

1.

Planlegging

Takk for tilliten!
Med Digital Låssmed får du din egen prosjektleder som vil være kontaktpersonen din hele veien.

2.

Forberedelser

Nå begynner din Digital Låssmed å forberede systemet ditt. Med konto i Låsportalen samles all nødvendig informasjon vedrørende prosjektet.

3.

Oppstartsmøte

Hele prosjektet blir gjennomgått. Fra igangkjøringsrutiner, systemer, tillatelser, områder og Låseportalens funksjoner.

4.

Løpende prosjektledelse

Nå kan du lene deg tilbake og la Digital Låssmed ta seg av jobben. Selvfølgelig oppdateres du jevnlig og alle dokumenter, signaturer osv. samles i Låsportalen.

5.

Programmering

Tillatelser, dører og områder legges ut i en logisk og lettbearbeidet struktur og programmering av låser og nøkler starter.

6.

Dokumenter og opplæring

Informasjonsark om låsesystemer og nettskjemaer opprettes i samarbeid med deg. Kommende opplæringsdatoer blir planlagt.

7.

Nøkkelutdeling

Det nye låsesystemet begynner nå å ta form. Det er på tide med utdeling av nøkler. Digital Låssmed informerer beboerne og gir mulighet til å bestille ekstra nøkler via et nettbasert skjema.

8.

Installasjon

Installasjonen utføres av erfarne låseteknikere og kan ta fra noen dager til noen uker avhengig av systemstørrelse. Med jevn dialog og løpende statusrapporter avsluttes installasjonen med grønt lys.

9.

Overlevering

Det nye digitale låsesystemet ditt er nå komplett, og du er klar til å administrere låsesystemet på egenhånd. Men Digital Låssmed er med deg hele veien, så arbeidet slutter ikke her. Mer opplæring? Eller unngå all nøkkeladministrasjon?

10.

Forvaltning

En Digital Låssmed kan forvaltning og vet at med riktig vedlikehold vil driftskostnadene bli lavere og produktsyklusen lengre. Service og support håndteres enkelt i Låsportalen med full oversikt og historikk.

11.

Årlige kontroller

Uansett type serviceavtale, vil en Digital Låssmed alltid sørge for at du får mest mulig ut av låsesystemet ditt. Gjennom en årlig revisjon holdes systemet oppdatert, sikkert og intakt.

Takk!

Har du spørsmål eller funderinger? Vi er alltid tilgjengelige, enten du er kunde eller ikke.

Så hold kontakten!